Vandløb

I forløbet præsenteres eleverne for vandløbet som økosystem samt dets betydning for landskab og miljø. Forløbet indeholder afsnit om bl.a. planter, insekter, fisk, tilpasning, leveforhold og forurening.