Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget

Fællesfagligt forløb hvor eleverne præsenteres for og arbejder med forskellige dyrkningsmønstre samt hvordan det kan påvirke naturgrundlaget.