Økosystemer

Der tages udgangspunkt i to meget forskellige økosystemer, regnskov og ørken, og der beskrives eksempler på dyr og planter, der er karakteristiske for disse økosystemer. Der findes også flere generelle faktorer, der har betydning for et økosystem, så derfor er det muligt at tænke andre økosystemer ind i denne fagtekst. I forløbet kommer vi omkring fotosyntese og respiration, dyre- og planteliv, fødekæder og fødenet, stofkredsløb og energistrømme, klima og miljø. Forløbet kan ses i forlængelse af tidligere forløb om forskellige økosystemer som fx “Havet – bæredygtig udvikling“, “Skoven” og “Vandløb“.