Havet – bæredygtig udvikling

Indledningsvis behandles temaerne salinitet, lys, tidevand, brænding og strømforhold, som grundlæggende forhold i relation til livet i havet.

Eleverne præsenteres for havet som levested for mange organismer, og for menneskers udnyttelse af havet.

Det gælder både i forhold til bæredygtigt fiskeri og udnyttelsen af havet som kloak og losseplads.

Desuden gennemgår forløbet havets resurser, bæredygtighed og økologiske balancer.