Globale miljø- og sundhedsproblemer

Dette forløb lægger op til, at eleverne graver lidt dybere i de globale miljø- og sundhedsproblemer og samtidig opnår forståelse for egen påvirkning og eget ansvar i forhold til de nævnte temaer, som omhandler befolkningstilvækst, biodiversitet, forurening, kemi og miljø, radioaktivitet, energi, ressourcer og bæredygtighed. Forløbet kan ses i forlængelse af det fællesfaglige forløb “Den enkeltes og samfundets udledning af stoffer” (under udarbejdelse).