Evolution

Forløbet omhandler bl.a. systematik, klassifikation, tilpasning, ændring i miljøfaktorer, levevis og levesteder, evolutionære modeller, variation, selektion, overskud og principper for nedarvning. Forløbet kan ses i forlængelse af “Systematik” (under udarbejdelse) og “Generne bestemmer“.