Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer

Forløbet ”Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer” er et fællesfagligt forløb, der inddrager elementer fra biologi, geografi og fysik/kemi. Forløbet omhandler elevernes lokale vandforsyning fra grundvand over vandværket til drikkevand, med spildevand og spildevandsrensning til sidst, og det har elevernes egne undersøgelser som centralt punkt.