Den enkeltes og samfundets udledning af stoffer.

En fællesfaglig vinkel på bl.a. CO2, hvor der arbejdes problemorienteret med forskellige skadelige udledninger. Forløbet lægger op til det videre arbejde med Globale miljøproblemer.