Årsplan 9. klasse

skoleåret 2015/2016

Årsplanen sætter en didaktisk ramme for det teoretiske og praktiske arbejde med Biologifokus og opfylder Forenklede Fælles Mål 2014. Årsplanen omfatter Biologifokus og medtager desuden de fællesfaglige forløb og forslag til brug af til at bruge andre dele af portalen, fx Restudy, som vil give et solidt afsæt til at integrere flipped learning i undervisningen.

Hvert forløb har en vejledende uge- og lektionsplan, og der er bevidst tænkt rigeligt stof ind i årsplanen, så læreren har mulighed for at differentiere både ift. niveau, metode, elevernes individuelle læringsmål og interesser. Årsplanen er koordineret med årsplanerne for Geografifokus og Fysik-kemifokus, så de fællesfaglige forløb ligger i samme periode i de relevante fag, og er placeret, så det understøtter progressionen i de enkelte fag.

Portalen indeholder ekstra materiale som fx supplerende tekster og fokustekster, som med fordel kan bruges til differentiering, herunder fx til faglig træning og faglig læsning samt til understøttende undervisning i løbet af året.

Uge 33-38: Evolution

Lektioner

7

Varighed

6 uger

Evolution

Forløbet omhandler bl.a. systematik, klassifikation, tilpasning, ændring i miljøfaktorer, levevis og levesteder, evolutionære modeller, variation, selektion, overskud og principper for nedarvning. Forløbet kan ses i forlængelse af Systematik og Generne bestemmer.

Uge 39-46: Bioteknologi (ferie uge 42)

Lektioner

7

Varighed

8 uger

Bioteknologi

Forløb som omhandler bioteknologiske processer bl.a. inden for madproduktion og i andre industrielle produktioner. Eleverne lærer om brug af enzymer og genteknologiske processer som fx kloning. Forløbet kan se i forlængelse af Generne bestemmer.

Restudy:

Bioteknologi introduktion

3 film om bioethanol

Ostefremstilling

Laktose

Bagning af brød

Enzymer

Foredrag om enzymer

Protein Engineering

Vaskeforsøg

FT-IR spectroscopy

Uge 47-50: Eukaryote celler arbejder

Lektioner

5

Varighed

4 uger

Eukaryote celler arbejder

I forløbet kommer eleverne omkring funktioner og kemiske processer i cellen, hvordan den adskiller sig fra prokaryote celler, og hvordan cellerne i en eukaryot organisme kan arbejde sammen, ved hjælp af forskellige signalsystemer. Proteinsyntesen og den efterfølgende modifikationen af proteinerne gennemgås udførligt. Forløbet kan ses i forlængelse af Generne bestemmer og Livets byggesten.

Restudy

Dyrecellens opbygning

Plantecellens opbygning

Uge 51-2: Flyt dig (ferie uge 52)

Lektioner

4

Varighed

4 uger

Flyt dig

Forløbet bygger videre på de tidligere livsstilsforløb og omhandler bl.a. næringsstofbehov, energiomsætning, sundhed, kondition, stimuli og respons samt livsstilsygdomme og helbredelse.

Uge 3-6: Du bliver, hvad du spiser

Lektioner

5

Varighed

4 uger

Du bliver, hvad du spiser

Forløbet kan ses i forlængelse af forløbet om fordøjelsen. Eleverne skal gå mere i dybden med fødens sammensætning, og hvordan de organiske stoffer er opbygget. Der er en del organisk kemi undervejs.

Den faglige indgangsvinkel bliver hele vejen holdt op mod den enkelte elevs daglige valg og livsstil. Det drejer sig bl.a. om udviklingen i de officielle kostråd, men også om, hvad moderne mad som fastfood, functional food og conveniance food er.

Restudy:

Fødens sammensætning

Uge 8-11: Økosystemer

Lektioner

5

Varighed

4 uger

Økosystemer

Der tages udgangspunkt i to meget forskellige økosystemer, regnskov og ørken, og der beskrives eksempler på dyr og planter, der er karakteristiske for disse økosystemer. Der findes også flere generelle faktorer, der har betydning for et økosystem, så derfor er det muligt at tænke andre økosystemer ind i denne fagtekst. I forløbet kommer vi omkring fotosyntese og respiration, dyre- og planteliv, fødekæder og fødenet, stofkredsløb og energistrømme, klima og miljø. Forløbet kan ses i forlængelse af tidligere forløb om forskellige økosystemer som fx Havet, Skoven og Vandløb.

Uge 13-14: Strålings indvirkning på levende organismers vilkår

Lektioner

4

Varighed

2 uger

Strålings indvirkning på levende organismers vilkår

Fællesfagligt forløb som omhandler forskellige typer stråling og deres indvirkning på levende organismer og miljø såvel kortsigtet som langsigtet. Forløbet bygger videre på Globale miljø- og sundhedsproblemer og Generne bestemmer.

Uge 15-18: Teknologiens betydning for menneskers sundhed og levevilkår

Lektioner

4

Varighed

4 uger

Teknologiens betydning for menneskers sundhed og levevilkår

Fællesfagligt forløb hvor eleverne blandt andet arbejder med næringsstoffer, landbrugsteknologi, designerorganismer, madspild, kemisk modificerede fødevare og spisevaner. Forløbet kan ses i forlængelse af Grønne erhverv og Du bliver, hvad du spiser.