Årsplan 8. klasse

skoleåret 2015/2016

Årsplanen sætter en didaktisk ramme for det teoretiske og praktiske arbejde med Biologifokus og opfylder Forenklede Fælles Mål 2014. Årsplanen omfatter Biologifokus og medtager desuden de fællesfaglige forløb og forslag til brug af til at bruge andre dele af portalen, fx Restudy, som vil give et solidt afsæt til at integrere flipped learning i undervisningen.

Hvert forløb har en vejledende uge- og lektionsplan, og der er bevidst tænkt rigeligt stof ind i årsplanen, så læreren har mulighed for at differentiere både ift. niveau, metode, elevernes individuelle læringsmål og interesser. Årsplanen er koordineret med årsplanerne for Geografifokus og Fysik-kemifokus, så de fællesfaglige forløb ligger i samme periode i de relevante fag, og er placeret, så det understøtter progressionen i de enkelte fag.

Portalen indeholder ekstra materiale som fx supplerende tekster og fokustekster, som med fordel kan bruges til differentiering, herunder fx til faglig træning og faglig læsning samt til understøttende undervisning i løbet af året.

Uge 33-37: Grønne erhverv

Lektioner

8

Varighed

5 uger

Grønne erhverv

Forløbet beskriver gennem eksempler, hvordan råvarerne produceres. Eksemplerne belyses gennem fagtekster om etologi, forædling, masseproduktion, og hvordan råvarerne bliver produceret, og hvordan produktionen påvirker miljøet.

Uge 38-41: Det åbne land

Lektioner

8

Varighed

4 uger

Det åbne land

Forløbet præsenterer organismers livsbetingelser, virkning af naturlige og menneskeskabte ændringer i økosystem, miljøfaktorer, biodiversitet og livsfunktioner.

Selv om titlen ’Det åbne land’ måske skaber et billede af åbne vidder, kan temaet sagtens afvikles i byen. Forløbet indeholder meget elementært basisstof til biologiundervisningen.

Uge 43-48: Havet - bæredygtig udvikling

Lektioner

12

Varighed

6 uger

Havet – bæredygtig udvikling

Indledningsvis behandles temaerne salinitet, lys, tidevand, brænding og strømforhold, som grundlæggende forhold i relation til livet i havet.

Eleverne præsenteres for havet som levested for mange organismer, og for menneskers udnyttelse af havet.

Det gælder både i forhold til bæredygtigt fiskeri og udnyttelsen af havet som kloak og losseplads.

Desuden gennemgår forløbet havets resurser, bæredygtighed og økologiske balancer.

Restudy:

Næringsbelastning af søer

Rensningsanlæg

Vandets kredsløb

Uge 49-51: Den enkeltes og samfundets udledning af stoffer

Lektioner

6

Varighed

3 uger

Den enkeltes og samfundets udledning af stoffer

En fællesfaglig vinkel på bl.a. CO2, hvor der arbejdes problemorienteret med forskellige skadelige udledninger. Forløbet lægger op til det videre arbejde med Globale miljøproblemer.

Uge 1-4: Generne bestemmer

Lektioner

12

Varighed

4 uger

Generne bestemmer

Forløbet bygger på livets byggesten fra 7. klasse, og eleverne præsenteres for celler, DNA, RNA, celledelinger befrugtning og forsterudvikling, arvelighed, mutationer, stamceller, gener og genterapi.

Forløbet danner grundlag for det videre forløb med bioteknologi i 9 klasse.

Restudy

Dyrecellens opbygning

Uge 5-9: Livsstil - barbie eller bodybuilder (ferie uge 7/8)

Lektioner

10

Varighed

5 uger

Livsstil – barbie eller bodybuilder

Forløbet tager fat på pubertet og teenageårene fordelt på 7 temaer: Kost- og spisevaner, når mad er et problem, seksualitet og sikker sex, kropsidealer og skønhed, psykiske lidelser, søvn og balance i livsstilen.

Uge 10-15: Livsstil - alkohol, tobak og stoffer

Lektioner

10

Varighed

6 uger

Livsstil – alkohol, tobak og stoffer

Dette forløb er parallelt til livsstilforløbet om kostvaner, sex og skønhed m.v.

Lige netop i teenageårene bliver hjernen omkalfatret og ’modnet’.

Både alkohol, tobak og stoffer påvirker hjernen og kan medføre livsvarige ændringer. Derfor er vægten i stoffet lagt på de biologiske indfaldsvinkler.

Uge 16-21: Globale miljø- og sundhedsproblemer

Lektioner

10

Varighed

7 uger

Globale miljø- og sundhedsproblemer

Dette forløb lægger op til, at eleverne graver lidt dybere i de globale miljø- og sundhedsproblemer og samtidig opnår forståelse for egen påvirkning og eget ansvar i forhold til de nævnte temaer, som omhandler befolkningstilvækst,

biodiversitet, forurening, kemi og miljø, radioaktivitet, energi, ressourcer og bæredygtighed. Forløbet kan ses i forlængelse af det fællesfaglige forløb Den enkeltes og samfundets udledning af stoffer.

Uge 22-25: Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget

Lektioner

6

Varighed

4 uger

Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget

Fællesfagligt forløb hvor eleverne præsenteres for og arbejder med forskellige dyrkningsmønstre samt hvordan det kan påvirke naturgrundlaget.