Årsplan 8. klasse 2016/2017

Herunder finder du en fuld årsplan for faget biologi med henvisninger til de anbefalede forløb i Biologifokus. I årsplanen får du både en vejledende lektionsplan for de enkelte forløb og en kort beskrivelse af indholdet.

Årsplanerne er koordineret med årsplanerne for Geografifokus og Fysik-kemifokus. Det betyder, at de fællesfaglige forløb ligger i samme periode i de relevante fag, og de er placeret, så det giver mening i forhold til progressionen i de enkelte fag.

På lærersitet i alle Fokusportalerne finder du en forløbsvejledning til hvert forløb. Her kan du blandt andet se, hvilke færdigheds- og vidensmål det enkelte forløb opfylder og finde både læringsmål og tegn på læring for hele forløbet.

Uge 33-37: Grønne erhverv

Lektioner

8

Varighed

5 uger

Grønne erhverv

Forløbet beskriver gennem eksempler, hvordan råvarerne produceres. Eksemplerne belyses gennem fagtekster om etologi, forædling, masseproduktion, og hvordan råvarerne bliver produceret, og hvordan produktionen påvirker miljøet.

Uge 38-41: Det åbne land

Lektioner

8

Varighed

4 uger

Det åbne land

Forløbet præsenterer organismers livsbetingelser, virkning af naturlige og menneskeskabte ændringer i økosystem, miljøfaktorer, biodiversitet og livsfunktioner.

Selv om titlen ’Det åbne land’ måske skaber et billede af åbne vidder, kan temaet sagtens afvikles i byen. Forløbet indeholder meget elementært basisstof til biologiundervisningen.

Aktuelle begivenheder

Naturvidenskabsfestival i uge 39

Uge 43-48: Havet - bæredygtig udvikling

Lektioner

12

Varighed

6 uger

Havet – bæredygtig udvikling

Indledningsvis behandles temaerne salinitet, lys, tidevand, brænding og strømforhold, som grundlæggende forhold i relation til livet i havet.

Eleverne præsenteres for havet som levested for mange organismer, og for menneskers udnyttelse af havet.

Det gælder både i forhold til bæredygtigt fiskeri og udnyttelsen af havet som kloak og losseplads.

Desuden gennemgår forløbet havets ressourcer, bæredygtighed og økologiske balancer.

Ressourcer:

Restudy – Næringsbelastning af søer

Restudy – Rensningsanlæg

Restudy – Vandets kredsløb

Uge 49-51: Udledning af stoffer

Lektioner

6

Varighed

3 uger

Den enkeltes og samfundets udledning af stoffer

En fællesfaglig vinkel på bl.a. CO2, hvor der arbejdes problemorienteret med forskellige skadelige udledninger. Forløbet lægger op til det videre arbejde med Globale miljøproblemer.

(6 lektioner i fysik/kemi, 3 lektioner i geografi og 6 lektioner i biologi)

Uge 1-4: Generne bestemmer

Lektioner

12

Varighed

4 uger

Generne bestemmer

Forløbet bygger på livets byggesten fra 7. klasse, og eleverne præsenteres for celler, DNA, RNA, celledelinger befrugtning og forsterudvikling, arvelighed, mutationer, stamceller, gener og genterapi.

Forløbet danner grundlag for det videre forløb med bioteknologi i 9 klasse.

Ressourcer:

Restudy – Dyrecellens opbygning

Uge 5-12: Livsstil - to forløb

Lektioner

16

Varighed

5 uger

Livsstil – barbie eller bodybuilder

Forløbet tager fat på pubertet og teenageårene fordelt på 7 temaer: Kost- og spisevaner, når mad er et problem, seksualitet og sikker sex, kropsidealer og skønhed, psykiske lidelser, søvn og balance i livsstilen.

Livsstil – alkohol, tobak og stoffer

Dette forløb er parallelt til livsstilforløbet om kostvaner, sex og skønhed m.v.
Lige netop i teenageårene bliver hjernen omkalfatret og ’modnet’.

Både alkohol, tobak og stoffer påvirker hjernen og kan medføre livsvarige ændringer. Derfor er vægten i stoffet lagt på de biologiske indfaldsvinkler.

Disse to forløb om livsstil kan med fordel afvikles sideløbende. Evt som gruppearbejde, hvor grupperne har fokus på forskellige områder.

Aktuelle begivenheder:

Uge sex

Uge 13-17: Energi nok til alle

Lektioner

8

Varighed

5 uger

Energi nok til alle

Forløbet ”Energi nok til alle” tager udgangspunkt i det fællesfaglige fokusområde ”Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan”. I forløbet arbejdes der ud fra den overordnede problemstilling ”Hvordan kan vi i dag arbejde for, at der i 2050 er en bæredygtig energiforsyning til Verdens 9. mia. mennesker?”

(8 lektioner i fysik/kemi, 8 lektioner i geografi og 8 lektioner i biologi)

Aktuelle begivenheder:

Affaldsindsamlingen i uge 13

Uge 16-21: Globale miljø- og sundhedsproblemer

Lektioner

10

Varighed

7 uger

Globale miljø- og sundhedsproblemer

Dette forløb lægger op til, at eleverne graver lidt dybere i de globale miljø- og sundhedsproblemer og samtidig opnår forståelse for egen påvirkning og eget ansvar i forhold til de nævnte temaer, som omhandler befolkningstilvækst,

biodiversitet, forurening, kemi og miljø, radioaktivitet, energi, ressourcer og bæredygtighed. Forløbet kan ses i forlængelse af det fællesfaglige forløb Den enkeltes og samfundets udledning af stoffer.

Aktuelle begivenheder

Truede dyrs dag – den 3. fredag i maj

Skovens dag – 1. søndag i maj

Uge 22-26: Bæredygtig produktion

Lektioner

6

Varighed

5 uger

 Bæredygtig produktion

Fællesfagligt forløb hvor eleverne præsenteres for og arbejder med forskellige dyrkningsmønstre samt hvordan det kan påvirke naturgrundlaget.

(4 lektioner i geografi, 6 lektioner i fysik/kemi og 6 lektioner i biologi)