Årsplan 7. klasse – 2016/2017

Herunder finder du en fuld årsplan for faget biologi med henvisninger til de anbefalede forløb i Biologifokus. I årsplanen får du både en vejledende lektionsplan for de enkelte forløb og en kort beskrivelse af indholdet.

Årsplanerne er koordineret med årsplanerne for Geografifokus og Fysik-kemifokus. Det betyder, at de fællesfaglige forløb ligger i samme periode i de relevante fag, og de er placeret, så det giver mening i forhold til progressionen i de enkelte fag.

På lærersitet i alle Fokusportalerne finder du en forløbsvejledning til hvert forløb. Her kan du blandt andet se, hvilke færdigheds- og vidensmål det enkelte forløb opfylder og finde både læringsmål og tegn på læring for hele forløbet.

Uge 33-36: Livets byggesten

Lektioner

9

Varighed

4 uger

Livets byggesten

Livets byggesten er tænkt som et af de første fagforløb i 7. klasse. Da kendskab til cellen er en forudsætning for at forstå mange af biologiens faglige områder, er der i elevteksterne lagt op til en grundig indføring i cellens opbygning og funktion.

Ressourcer:

Restudy – Dyrecellens opbygning

Restudy – Plantecellens opbygning

Uge 37-40: Skoven

Lektioner

10

Varighed

4 uger

Skoven

Forløbet om skoven er tænkt som et forløb, hvor det vil være naturligt at kombinere arbejdet i naturen med arbejdet i laboratoriet og ved computeren. Det er vigtigt, at eleven oplever nytte af både at bruge sine sanser og sin undren umiddelbart, sin refleksion over det han/hun iagttager, det han/hun bliver gjort opmærksom på, samt sin evne til at knytte biologiske begreber og en biologisk teori til det, han/hun ser.

Aktuelle begivenheder

Naturvidenskabsfestival i uge 39

Uge 41-44: System i kaos

Lektioner

5

Varighed

4 uger

System i kaos

Eleverne får i dette forløb et indblik i taksonomi, hvordan dyreriget og planteriget systematiseres, og hvordan arterne navngives.

Uge 45-47: Sanser og nerver

Lektioner

5

Varighed

3 uger

Sanser og nerver

Forløbet er en gennemgang af sanser og nervers funktion, som kombineres med overordnet viden om nervesystemets behandling af sanseindtryk.

Uge 48-51: Kredsløb og åndedræt

Lektioner

9

Varighed

4 uger

Kredsløb og åndedræt

Fagteksterne giver eleverne en basisindsigt i anatomi og fysiologi i relation til kredsløb og åndedræt.

Forløbet gennemgår bl.a. luftveje og respiration samt hjertets funktion, kredsløbets opbygning, blodets sammensætning og sætter det undervejs elevernes viden i relation til deres eget liv, livstil generelt og livsstilssygdomme.

Uge 1-4: Fordøjelsen

Lektioner

8

Varighed

4 uger

Fordøjelsen

Grundlæggende bliver eleverne gjort bekendt med fordøjelsessystemets organer og deres funktioner, og hvordan maden bruges i cellernes stofskifte og som byggestoffer i kroppen. Desuden er der afsnit om, hvordan affaldet skaffes bort via tarm, nyrer, lever og lunger.

Forløbet indeholder også et afsnit om vitaminer og mineraler og deres betydning. Det allersidste afsnit handler om vandets rolle i kroppen.

Uge 5-8: Skelet, muskler og nerver

Lektioner

7

Varighed

4 uger

Skelet, muskler og nerver

Undervisningsforløbet om skelet, muskler og nerver er bygget op, så eleverne både får kendskab til de enkelte elementers opbygning og funktion, og til hvordan skelettet, musklerne og nerverne fungerer sammen.

Aktuelle begivenheder:

Uge sex

Uge 9-11: Mikroorganismer

Lektioner

6

Varighed

3 uger

Mikroorganismer

Forløbet handler om virus, bakterier og mikroskopiske svampe primært set i forhold til sundhed. Derfor er der afsnit om forebyggelse, helbredelse og kroppens forsvarsmekanismer, herunder en introduktion til immunforsvaret. Ligeledes er der afsnit om, hvordan bakterier og svampe benyttes i produktionen af forskellige næringsmidler.

Uge 13-15: Fotosyntese og respiration

Lektioner

6

Varighed

3 uger

Fotosyntese og respiration

”Fotosyntese og respiration” er et fællesfagligt forløb.

(6 lektioner i fysik/kemi og 6 lektioner i biologi)

Det er valgt at lade eleverne gennemarbejde disse to biokemiske processer, som er helt fundamentale for liv på Jorden, i et selvstændigt forløb, for netop at pege på det væsentlige i, at eleverne tilegner sig sikker viden om de to processer, og fordi der igen og igen refereres til de to processer i mange forskellige sammenhænge.

Ressourcer:

Restudy – Fotosyntese

Restudy – Respiration

Aktuelle begivenheder:

Affaldsindsamlingen i uge 13

Uge 16-21: Vandløb

Lektioner

9

Varighed

6 uger

Vandløb

I forløbet præsenteres eleverne for vandløbet som økosystem samt dets betydning for landskab og miljø. Forløbet indeholder afsnit om bl.a. planter, insekter, fisk, tilpasning, leveforhold og forurening.

Ressourcer:

Restudy – Næringsbelastning af søer

Restudy – Rensningsanlæg

Restudy – Vandets kredsløb

Aktuelle begivenheder

Truede dyrs dag – den 3. fredag i maj

Skovens dag – 1. søndag i maj

Uge 22-26: Drikkevandsforsyning

Lektioner

7

Varighed

5 uger

Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer

Forløbet ”Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer” er et fællesfagligt forløb, der inddrager elementer fra biologi, geografi og fysik/kemi. Forløbet omhandler elevernes lokale vandforsyning fra grundvand over vandværket til drikkevand, med spildevand og spildevandsrensning til sidst, og det har elevernes egne undersøgelser som centralt punkt.

(7 lektioner i fysik/kemi, 7 lektioner i geografi og 7 lektioner i biologi)

Ressourcer:

Restudy – Næringsbelastning af søer

Restudy – Rensningsanlæg

Restudy – Vandets kredsløb