Årsplaner for skoleåret 2018/2019 skal findes i de nye portaler.

Læs mere her.

Årsplan 9. klasse – 2017/2018

Herunder finder du en årsplan for faget biologi med henvisninger til de anbefalede forløb i Biologifokus. I årsplanen får du både en vejledende lektionsplan for de enkelte forløb og en kort beskrivelse af indholdet.

Årsplanerne er koordineret med årsplanerne for Geografifokus og Fysik-kemifokus. Det betyder, at de fællesfaglige forløb ligger i samme periode i de relevante fag, og de er placeret, så det giver mening i forhold til progressionen i de enkelte fag.

På lærersitet i alle Fokusportalerne finder du en forløbsvejledning til hvert forløb. Her kan du blandt andet se, hvilke færdigheds- og vidensmål det enkelte forløb opfylder og finde både læringsmål og tegn på læring for hele forløbet.

Forløbet Naturfaglig kompetence er et metodeforløb, som kan bruges på alle klassetrin særligt i forbindelse med de fællesfaglige forløb. Her guides eleverne igennem de fire kompetenceområder samt arbejdet med problemstillinger og arbejdsspørgsmål. I forløbsvejledningen findes, udover en vejledning til selve forløbet og den fællesfaglige prøve, også gode råd til organisering af teamsamarbejdet i forbindelse med både planlægning af og undervisning i de fællesfaglige forløb.

Uge 32-37: Evolution

Lektioner

7

Varighed

5 uger

Evolution

Forløbet omhandler bl.a. systematik, klassifikation, tilpasning, ændring i miljøfaktorer, levevis og levesteder, evolutionære modeller, variation, selektion, overskud og principper for nedarvning. Forløbet kan ses i forlængelse af Systematik og Generne bestemmer.

Uge 38-41: Du bliver, hvad du spiser

Lektioner

5

Varighed

4 uger

Du bliver, hvad du spiser

Forløbet kan ses i forlængelse af forløbet om fordøjelsen. Eleverne skal gå mere i dybden med fødens sammensætning, og hvordan de organiske stoffer er opbygget. Der er en del organisk kemi undervejs.

Den faglige indgangsvinkel bliver hele vejen holdt op mod den enkelte elevs daglige valg og livsstil. Det drejer sig bl.a. om udviklingen i de officielle kostråd, men også om, hvad moderne mad som fastfood, functional food og conveniance food er.

Ressourcer:

Restudy – Fødens sammensætning

Aktuelle begivenheder

Naturvidenskabsfestival i uge 39

Uge 43-46: Teknologiens betydning

Lektioner

4

Varighed

4 uger

Teknologiens betydning for menneskers sundhed og levevilkår

Fællesfagligt forløb hvor eleverne blandt andet arbejder med næringsstoffer, landbrugsteknologi, designerorganismer, madspild, kemisk modificerede fødevare og spisevaner.

Forløbet bygger videre på bla ”Naturens resurser” samt ”Du bliver hvad du spiser” fra bioloigfokus 9. kl.

Det anbefales, at eleverne sideløbende ser på forløbet Naturfaglig kompetence.

(4 lektioner i geografi, 6 lektioner i fysik/kemi og 4 lektioner i biologi)

Ressourcer:

Restudy – Madkemi

Uge 47-51: Bioteknologi

Lektioner

6

Varighed

5 uger

Bioteknologi

Forløb som omhandler bioteknologiske processer bl.a. inden for madproduktion og i andre industrielle produktioner. Eleverne lærer om brug af enzymer og genteknologiske processer som fx kloning. Forløbet kan se i forlængelse af Generne bestemmer.

Ressourcer:

Restudy – Bioteknologi introduktion

Restudy – 3 film om bioethanol

Restudy – Ostefremstilling

Restudy – Laktose

Restudy – Bagning af brød

Restudy – Enzymer

Restudy – Foredrag om enzymer

Restudy – Protein Engineering

Restudy – Vaskeforsøg

Restudy – FT-IR spectroscopy

Uge 1-3: Flyt dig

Lektioner

4

Varighed

4 uger

Flyt dig

Forløbet bygger videre på de tidligere livsstilsforløb og omhandler bl.a. næringsstofbehov, energiomsætning, sundhed, kondition, stimuli og respons samt livsstilsygdomme og helbredelse.

Uge 4-6: Organismers levevilkår

Lektioner

4

Varighed

3 uger

Strålings indvirkning på organismers levevilkår

Et fællesfagligt forløb som omhandler forskellige typer stråling og deres indvirkning på levende organismer og miljø såvel kortsigtet som langsigtet. Bygger videre på elevernes viden om strålingstyper fra forløbet ”Radioaktivitet” samt forløbene ”Globale miljø- og sundhedsproblemer” og ”Generne bestemmer” fra biologifokus.

Det anbefales, at eleverne sideløbende ser på forløbet Naturfaglig kompetence.

(4 lektioner i geografi, 7 lektioner i fysik/kemi og 4 lektioner i biologi)

Ressourcer:

Restudy – Halveringstid

Aktuelle begivenheder:

Uge sex

Uge 8-11: Økosystemer

Lektioner

5

Varighed

4 uger

Økosystemer

Der tages udgangspunkt i to meget forskellige økosystemer, regnskov og ørken, og der beskrives eksempler på dyr og planter, der er karakteristiske for disse økosystemer. Der findes også flere generelle faktorer, der har betydning for et økosystem, så derfor er det muligt at tænke andre økosystemer ind i denne fagtekst. I forløbet kommer vi omkring fotosyntese og respiration, dyre- og planteliv, fødekæder og fødenet, stofkredsløb og energistrømme, klima og miljø. Forløbet kan ses i forlængelse af tidligere forløb om forskellige økosystemer som fx Havet, Skoven og Vandløb.

Uge 12-13: Eukaryote celler arbejder

Lektioner

5

Varighed

2 uger

Eukaryote celler arbejder

I forløbet kommer eleverne omkring funktioner og kemiske processer i cellen, hvordan den adskiller sig fra prokaryote celler, og hvordan cellerne i en eukaryot organisme kan arbejde sammen, ved hjælp af forskellige signalsystemer. Proteinsyntesen og den efterfølgende modifikationen af proteinerne gennemgås udførligt. Forløbet kan ses i forlængelse af Generne bestemmer og Livets byggesten.

Ressourcer:

Restudy – Dyrecellens opbygning

Restudy – Plantecellens opbygning

Aktuelle begivenheder:

Affaldsindsamlingen i uge 13